Nedbrytbar plast inte så nedbrytbar

Plasten slog igenom på bred font under 60-talet då man ansåg att det skulle ge bra och kostnadseffektiva lösningar. Produkter massproducerades och många av dom upplevdes ha låg kvalitet som gav plasten ett dåligt rykte.
Under 80- och 90 talet förbättrades ryktet och en viss utfasning av miljöfarliga ämnen gjordes. Vem var inte på ett Tuppeware-party under denna perioden?
Sedan dess har konsumtionen av plast ökat väldigt mycket därmed också nedskräpningen i naturen.

Många företag börjar tänka mer långsiktigt och hållbart när det kommer till sin påverkan på miljön. Dom ser över sin sopsortering och ser till att öka antalet fraktioner för att öka återvinningen och dom ser över sin förbrukning av diverse engångsmaterial. I och med detta köps det in engångsmuggar av bioplast som är ett material som helt eller delvis kommer från biomassa, dvs växtriket. Biomassan kommer främst från majs, sockerrör eller cellulosa.

Det man bör veta är att biobaserade material är inte per definition alltid nedbrytbara. Biobaserat betyder endast att materialet är helt eller delvis producerat från biologiska och förnybara resurser. Vad jag vet så finns ingen minimigräns för att plasten ska få kallas biobaserad men det ska ändå framgå hur många procent som är biobaserad.

Det står så fint att dom är ”100 % biologiskt nedbrytbara och komposterbara”.
Detta är dock en sanning med modifikation. Denna plast har lika lång nedbrytningstid som en likvärdig produkt baserad på fossil olja. Fördelen med biobaserat är att den ger lägre klimatavtryck, men klimatnyttan är väldigt varierande beroende på hur stor andelen är.

De plastmaterial som marknadsförs som bionedbrytbara eller komposterbara kan inte materialåtervinnas då de inte är lämpade för upprepad användning och att processas flera gånger. Detsamma gäller för stärkelsebaserad plast (ex majsstärkelse). Dessa kommer att gå till energiutvinning (förbränning). Ofta är de förpackningar som kallas komposterbara egentligen bara anpassade för industriell kompostering, en komplex och energikrävande process som inte alls liknar ’naturlig’ nedbrytning. Anläggning för industriell kompostering finns inte i Sverige eller i närområdet.


”Hur lång tid tar det för plastpåse som är märkt som biologiskt nedbrytbar att faktiskt brytas ner i naturen?
Det visade sig då att påsar märkta som biologiskt nedbrytbara var så pass hela efter tre år på land eller i havet att de kunde fortfarande kunde användas för att bära varor i.” – Sveriges radio

Regeringen tillsatte en utredning under hösten 2018, som skulle se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter.

Utredaren konstaterar att olika begrepp som används i marknadsföringen av plast riskerar att felaktigt leda till att konsumenter tror att plasten är nedbrytbar i miljön. Det handlar främst om begreppen bioplast och bionedbrytbar. Detta befaras kunna leda till ökad oaktsamhet och ökad nedskräpning.”

Så hur ska en plastmugg av bioplast då sorteras?
En kaffemugg av t.ex. majsstärkelse  ska sorteras som plastförpackning, men den är inte återvinningsbar.

Vanliga missuppfattningar, förutom att dessa förpackningar hamnar i matavfallspåsen, är att de kan läggas på en hemkompost eller kan lämnas i naturen, vilket är mycket olyckligt.

Jag tycker det är förvillande att påstå att produkter är nedbrytbara när det egentligen handlar om att dom är nedbrytbara i industriell kompostering som inte ens finns i Sverige eller närområdet. Det låter väldigt fint och folk tror därmed att dom gör miljön en enorm tjänst när miljönyttan i själva verket kan vara väldigt marginell.

”Biobaserade plaster anses ofta som ett bättre miljöval jämfört med plaster baserade på fossil råvara, eftersom de bidrar i mycket mindre utsträckning till nettoutsläpp av koldioxid. Om de verkligen är bättre eller inte bestäms dock inte endast av vilken råvaran är utan hur hela produktens livscykel ser ut. Om t.ex. materialets förmåga att materialåtervinnas är dålig försämras miljöbedömningen drastiskt. Samtliga delar av livscykeln måste därför tas hänsyn till för att en rättvis bedömning av miljöbelastningen ska kunna göras. ” – Ekocentrum.se

Fokuset bör ligga på att minska behovet och användandet av plast, iaf så länge som vi inte kan göra miljövänlig plast som vi dessutom kan återvinna.

 

 

Källor:
https://www.regeringen.se/49592d/contentassets/a709b3731d1542479a4d76cec9ba6d63/delredovisning-fran-utredaren-mars-2018.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7206661
https://fof.se/textruta/bioplast-baddar-for-missforstand
https://www.naturskyddsforeningen.se/plastsanningar 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/utredare-varnar-for-plast-som-marknadsfors-som-nedbrytbar/ 
https://www.ftiab.se/316.html
https://www.ekocentrum.se/assets/Plastguide-15-MB.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s